WetgevingThe Internetter's Bodyguahahahahahard

Wij zijn niet zo van de “welles niettes” en het huidige doolhof van serienummertjes geneuzel. Wij houden ons strikt aan de wet zoals de minister het destijds heeft bedoelt. (zie onder). Ontworpen en bestemd voor zwartkruit dus. Net als vliegtuigmotoren destijds zijn ontworpen voor kerosine. Dezelfde motoren blijken nu ook geschikt voor bio-brandstof met dezelfde verbrandingseigenschappen en beter voor het milieu. Net als de destijds ontworpen wapens voor zwartkruit later geschikt bleken voor zwakke nitro lading met dezelfde druk en schoner. Geschikt is echter niet het criterium maar ONTWORPEN en BESTEMD.

Nee, wij kunnen Nederland niet veiliger maken, maar wel wat transparanter en beter werkbaar v.w.b. de vrijstelling. Maar neem dus wel zelf je verantwoordelijkheid en doe gedegen onderzoek naar je wapen en houdt je gewoon aan de wet. Vragen mag natuurlijk altijd maar we doen geen uitspraak en geven alleen raad en advies. Dit in tegenstelling tot andere clubjes welke vaak worden gegijzeld door vooringenomen autocratisme, misinterpretaties en angst. Omdat dit de lol van verzamelen de laatste jaren ernstig heeft beperkt hebben wij deze VAWV vrienden site opgericht en gaan vanaf nu onze eigen weg. Dit was de bekende druppel;

oie_3171137h7MVCziw.gif 

Wij laten dit moois toch zeker niet van ons afpakken?

 oie_12728318IzmLszB.gif

 Zeker niet als hij duidelijk bestemd is voor Blackpowder!!!

Of is dit Chinees? 

oie_L7etzJCXiiTB.gif 

Dit had dus in de "Wapenfeiten" moeten staan: “Grade B rifles will be marked on the barrel ‘For black powder’, these rifles are suitable for use with black powder ammunition and equivalent loads such as low power smokeless “ .
(Grade B geweren zijn op de loop gemarkeerd met "voor zwartkruit", deze geweren zijn geschikt voor het gebruik van zwartkruit munitie en gelijkwaardige ladingen zoals licht rookloos). Nu maken ze ervan dat Marlin ze bestemd heeft voor zwak-nitro. Als je een beetje Engels kent zie je zo dat er geen sprake is van "bestemd" (destined).

groenlinksalmeregaeensdood.gif

 

 

Dus sluit je aan bij de Vrije Amerikaanse Wapen Verzamelaars.

 

 

Vrijstelling

Vrijwel alle Amerikaanse vuurwapens* , behalve centraalvuur revolvers vallen onder de vrijstelling Art. 18 RWM mits gefabriceerd voor 1945 en ontworpen en bestemd voor zwartkruit tenzij het tegendeel wordt aangetoond door nitro (Smokeless of Nickelsteel) kenmerken van de fabrikant en/of in nitro kaliber. *(volg het schema onder)

De bestemming kan tussentijds namelijk nooit zonder significante aanpassingen veranderd zijn van het oorspronkelijke ontwerp. Ontworpen en Bestemd voor zwartkruit is dus het criterium in Art. 18 om een wapen vrij te verklaren. Dat hij tevens geschikt kan zijn voor low-pressure nitro patronen is dus niet relevant. Alle wapens, ook oude voorladers kunnen dit meestal aan.

oie_2271121Jl6xYWTr.gif

De bestemming welke de fabrikant er aan gegeven heeft is leading door het nitro kaliber stempel meestal in combinatie met "barrelmarkings" zoals "nickel steel" of " special smokeless steel" welke dus nooit onder de vrijstelling kunnen vallen. Zonder deze kenmerken dus vrijgesteld mits in zwartkruit Kaliber en tot 1945.

Gemakkelijk te herkennen dus en zelfs voor een leek te controleren en de wet te handhaven.

partijvandeapplaus.gif

Wakker worden!!

Een voorbeeld van de definities bestemd en geschikt. Sommigen halen dit nog wel eens door erkaar:

Een productie platform van de NAM op de Noordzee besteld een paar nieuwe “pipespools” (onderdeel v/d installatie)  voor de gasproductie.

Ontworpen en bestemd voor gas onder hoge druk.

De PED (voorheen stoomwezen) eist voor het in gebruik stellen o/a een hydrostatische persproef.

Voorschrift is dat de losse pipespools met water op de voorgeschreven druk wordt gebracht gedurende een bepaalde tijd.

De installatie is ontworpen en bestemd voor gasdoorvoer volgens ontwerp en tekening.

Maar tevens dus geschikt voor water volgens de test voorschriften.

Is het gas-productie platform nu opeens ontworpen en bestemd voor water????? Nee dus, alleen geschikt.

Een paar voorbeelden van Zwartkruit en Nitro Kalibers:

Zwarkruit kalibers: .32-20 (.32 WCF), .38-40 (.38 WCF), 38-72, .40-60, .40-70, 40-72 .40-110, .44-40 (.44 WCF), .44-100, .45-60, .45-70, .45-90 .50-95.

Vroege nitro kalibers zijn: .25-20 (.25 WCF), .25-35, .30-30, .30-40 (.30 Krag, .30 Army).32 WS (Winchester Special).

Nee, wij hanteren geen lijstjes van vrije en illegaal verklaarde wapens. Daar wordt het politie computersysteem Verona immers al dusdanig voor misbruikt. Ja wij dachten ook altijd dat het Verona alleen voor vergunningplichtige wapens was. (deze dwaling is onlangs weer hersteld).

OMGNPONOS.gif 

Art.18 RWM  Vrijstelling:

 d.vuurwapens in de vorm van geweren en pistolen, niet zijnde revolvers, die ontworpen en bestemd zijn om te worden geladen met patronen waarvan de voortdrijvende lading bestaat uit zwart kruit of alleen ontstekingssas, met uitzondering van randvuurpatronen in het kaliber .22 met een patroonlengte van meer dan 18 mm;

De vrijstellingen zoals vermeld onder c, d en e zijn uitsluitend van toepassing op wapens die zijn vervaardigd voor 1 januari 1945. (Zie schema )

 

 

http://www.infopolitie.nl/images/wetgeving/beslissingsschema.gif

Note:  Categorie I. De wapens in deze categorie zijn niet-vuurwapens, waarvan de overheid het bezit door iedereen buiten de overheid zelf heeft verboden. .
Voorbeelden: ballistische messen, ploertendoders, wurgstokjes, boksbeugels, nabootsingen van vuurwapens.

Art. 18 RWM (Regeling Wapens en Munitie)

Onverminderd het bepaalde in artikel 3 van deze regeling wordt van het verbod in artikel 14, eerste lid, 22, eerste lid, 26, eerste lid,  en 31, eerste lid, van de wet vrijstelling verleend voor het doen binnenkomen of uitgaan, vervoeren, voor handen hebben en overdragen van:

 

a. vuurwapens die voor gebruik als zodanig ongeschikt zijn gemaakt op de wijze, beschreven in bijlage II bij deze regeling;

b. vuurwapens die zijn vervaardigd voor 1 januari 1870.

c. vuurwapens in de vorm van geweren, revolvers, pistolen en combinatiewapens die ontworpen en bestemd zijn om te worden geladen met;

➽1. losse kogels en zwart kruit;

➽2. patronen, uitgezonderd randvuurpatronen in het kaliber .22 en centraalvuurpatronen;

d. vuurwapens in de vorm van geweren en pistolen, niet zijnde revolvers, die ontworpen en bestemd zijn om te worden geladen met patronen waarvan de voortdrijvende lading bestaat uit zwart kruit of alleen onstekingsas, met uitzondering van randvuurpatronen in het kaliber .22 met een patroonlengte van meer dan 18mm;

e. geschut dat ontworpen en bestemd is om te worden geladen met losse projectielen en zwart kruit, los of in kardoezen;

f. kennelijk gebruikte lege patroon- en kardoezhulzen bestemd voor dan wel deel uitmakend van een verzameling;

g. patroonmagazijnen en patroonhouders voorzover het personen betreft die bevoegd zijn de wapens of munitie waarvoor deze voorwerpen bestemd zijn voorhanden te hebben;

h. munitie en onderdelen van munitie van categorie III, uitsluitend voor de houders van een verlof tot het voorhanden hebben van munitie van categorie III, voor zover:

➽1.  de munitie of onderdelen van munitie passen binnen de op dit verlof omschreven specialisatie;

➽2. munitie met een kaliber boven de 12,7mm (.50) niet voorzien is van brisante lading; en

➽3. munitie met een kaliber boven de 19mm niet voorzien is van brisante ladingen en bovendien geen voortdrijvende ladingen bevat; met dien verstande dat de bevoegdheden van de houder van het verlof tot voorhanden hebben van munitie van categorie III met betrekking tot munitie van categorie II niet verder reiken dan die met betrekking tot de munitie van categorie III;

i. projectielen en hulzen, eventueel samengevoegd tot patronen, die een onderdeel vormen van een monster-, verzamel- of overzichtsbord, voor zover zij niet zijn voorzien van een ontstekende, voortdrijvende of brisante lading en voorzover zij op deugdelijke wijze permanent op het bord bevestigd zijn.

 

2. De vrijstellingen zoals vermeld onder c, d en e zijn uitsluitend van toepassing op wapens die zijn vervaardigd voor 1 januari 1945.

Neem zelf je verantwoordelijkheid en "have fun"

 

Description 

Maak jouw eigen website met JouwWeb