Marlin93

De Marlin 1893, een geweer apart?

Er is de laatste tijd veel gesproken en gediscussieerd over het model 1893 lever action van Marlin.
Jaren was alleen de B grade vrijgesteld met als loopmarkering "black powder only " in Nederland.
Ik kwam op een gegeven moment tot de ontdekking dat het wapen in den beginne niet als smokeless was aangeboden.
Dit in tegenstelling van wat diverse van de Nederlandse "experts" altijd hebben beweerd, en ook op schrift hadden geplaatst.
In o.a. het Verenigingsblad van de Nederlandse Wapenverzamelaars.
Dit op zich is al zeer bijzonder te noemen, daar je er toch vanuit mag gaan dat gedegen onderzoek geldt als basis.
Voor het opstellen van een wapenlijst met daarop vrijgestelde wapens en het ook opnemen daarvan in het bekende VERONA systeem.
Van gedegen onderzoek is naar mijn mening geen sprake geweest, dit getuige de omwentelingen die er de laatste paar jaar zijn geweest in ons landje mbt de vrijgestelde wapens.
Het ergste vind ik nog dat men tot het allerlaatste moment toe stug blijft volhouden dat zij ( de experts) gelijk hebben en dat de ondervindingen van anderen er niet toe doen.

oie_11152038eorb16TL.gif

Ik kreeg daarom ook al gauw het gevoel dat er sprake is/was van een soort van monopolie, c/q kartelvorming.
Meer van : "wij maken het in deze uit en als wij vinden dat het zo is dan is het ook zo".
Er werd ook niet een manier ongebruikt gelaten om de expertise van de "ontdekker" in een kwaad daglicht te stellen.
En dat op een manier zoals het in een rechtszaak ook wel eens gebeurd, immers als je aan kan tonen dat diegene totaal geen verstand van zaken heeft dan heb je toch een sterk argument tegenover justitie?
Jammer, maar die vlieger ging niet op, geprobeerd is het wel, maar dat weegt totaal niet op
tegen de keiharde missers die de tegenpartij maakte, zo was er het verhaaltje over "aan-namens", dat gold niet, want dat was informatie die niet op papier stond.
Tja, en als je dan vervolgens zelf iemand gelooft waarmee je een telefoontje hebt gepleegd, en die informatie gaat gebruiken dan ga je in mijn ogen af als een gieter als uit keiharde info uit de FABRIEKSCATALOGUS blijkt dat het tegengestelde waar is.
Volgens het voor ons geldende artikel 18, is het nog altijd zo dat een wapen moet zijn: " ontworpen en bestemd voor zwart kruit."
Of een wapen geschikt is, of zou zijn, doet er in deze niet toe, de wetgever stelt het zo en daar is niet aan te tornen.
De Marlin model 1893 is aantoonbaar ontworpen voor in eerste instantie 2 zwart kruit patronen, te weten de 32-40 en de 38-55.
Tevens werden deze patronen ook in een short range versie aangeboden met een verminderde zwart kruit lading.
In principe het zelfde verhaal aangaande de Winchester model 1894, alleen geldt de vrijstelling voor dit wapen in exact dezelfde patronen, ware het niet dat de vrijstelling voor dit wapen ruimer ligt tot aan 1899.
Een verruiming voor de Marlin 1893 zou op zijn plaats zijn echter de fabrikant heeft vanaf 1895 de lopen van dit model voorzien van de tekst special smokeless steel.
Ook het terug draaien van de vrijstelling van de black powder only modellen in de Marlin 1893 reeks , is een beslissing die ik niet geheel op zijn plaats vind.
Voor dit model werden lopen gebruikt die waren vervaardigd van een zachtere staalsoort, het gebruik van een volwaardige smokeless patroon in een dergelijke loop is vragen om moeilijkheden, met name de trekken en velden worden namelijk als het ware "uitgeschoten."
De meeste aangeboden nitro patronen waren toen al voorzien van een " koperen patched " kop, een harder materiaal dan alleen lood.
Door de fabrikant werd een gereduceerde nitro patroon aangeboden (met loden kop), de lading van deze nitro patroon komt in principe overeen met die van de zwart kruit patroon, dit met de bedoeling om inwendig de loop te sparen voor slijtage.
Indien de fabrikant een volwaardig geladen nitro patroon had aangeboden dan was er geen reden tot twijfel, echter de twijfel blijft daar het wapen specifiek voor zwart kruit is bestemd, wederom word door deze beslissing een groot aantal verzamelaars gedupeerd.
Maar omdat het woordje smokeless/nitro er staat, geeft dit mensen schijnbaar het recht om zelf de bestemming van een wapen te veranderen.

                                                                                     oie_15102127OV71lJdG.gif
Nee, Marlin heeft zomaar zonder na te denken de lopen voorzien van de tekst : "black powder only "
nogmaals het is geen volwaardige fabrieks geladen nitro patroon die werd aangeboden, maar louter en alleen een beperkt geladen patroon voor mensen die een hekel hadden aan het schoonmaken van een ( zwart kruit) gebruikt wapen.
Met name dit soort veranderingen geeft aan dat er van een volwaardig onderzoek eind 90,er jaren geen sprake kan zijn geweest.
De info waar men nu mee aankomt is al die tijd gewoon voorhanden geweest.
een wapen ontworpen voor zwart kruit , in een tijdperk dat zwart kruit voorhanden was en dat qua systeem niet is veranderd, is volgens de Nederlandse wet een zwart kruit wapen.
Tot zover een update over wat er speelt over de Marlin model 1893.

John Roovers, Westernarms. 17 nov. 2012